Yhteistyö

Oikeudenmukaisessa maailmassa kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus elää hyvää elämää.

Uskomme rakentavan keskustelun voimaan.

Global Visions > Yhteistyö

Eräs Global Visionsin keskeisistä tavoitteista on saattaa yhteen eri organisaatioita ja toimijoita, jotka jakavat yhdistyksemme keskeiset arvot ja tavoitteet: paremman ja kestävämmän maailman tavoittelu, joka on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Global Visions katsoo, että näitä päämääriä tulisi edistää muun muassa globaalilla perustulolla, kehitysmaatuen kehittämisellä, populismin heikentämisellä, vapaalla liikkuvuudella, demokratian vahvistamisella ja ympäristön kannalta kestävällä kehityksellä. Erityisenä mielenkiintonamme on tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, joiden omassa toiminnassa korostuu globaali näkökulma. Yhteistyön tarkoitus on lisätä kaikkien toimijoiden näkyvyyttä, luoda uusia yhteistyöprojekteja ja -hankkeita sekä tuottaa yhdessä erilaisia tapahtumia ja julkaisuja. Monipuolisen ja laaja-alaisen yhteistyön tavoite on tarjota objektiivinen ja totuudenmukainen kuva maailman poliittisesta, taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja ekologisesta tilasta. Pitkässä tähtäimessä Global Visionsin ja sen yhteistyökumppaneiden päämäärä on saada aikaan todellisia, tehokkaita ja kestäviä muutoksia päätöksenteossa. Näin haluamme osallistua paremman maailman rakentamiseen. 

Liity jäseneksi

Liittymällä mukaan Global Visions ry:n toimintaan olet mukana rakentamassa parempaa maailmaa. Saat myös olla mukana kehittämässä yhdistyksen toimintaa ja osallistua yhdistyksen herättämään keskusteluun.

Africulture Art Centre (AAC)