Perustulo, vapaus ja innovaatio – yhteiskunnallisesti marginaalisessa asemassa olevien ihmisten toimeentulo 29.8.2022

Kannatamme muutoksia, jotka ovat kaikkien hyväksyttävissä.

Uskomme rakentavan keskustelun voimaan.

Global Visions > Ajankohtaista > Perustulo, vapaus ja innovaatio – yhteiskunnallisesti marginaalisessa asemassa olevien ihmisten toimeentulo 29.8.2022

Perustulo, vapaus ja innovaatio – yhteiskunnallisesti marginaalisessa asemassa olevien ihmisten toimeentulo 29.8.2022

Korona yhteiskunnan marginaaleissa -hanke järjesti Tampereen yliopistolla 29.8.2022 keskustelutilaisuuden, joka nosti jälleen perustulon näkyville myös akateemisessa ja tieteellisessä kontekstissa. Tutkija Marja Hekkalan aloitussanojen jälkeen poliittisen taloustieteen tohtori Otto Lehto piti esitelmän perustulosta kompleksisuusteorian ja evolutiivisen talouden näkökulmasta. Lehdon suurimpia kysymyksiä olivat, miten perustulon kaltainen järjestelmä voisi vastata muutoksiin ja radikaaliin epävarmuuteen sopeutumisessa. Tärkeäksi näkökulmaksi nousi perustulon mahdollistama innovointi, joka valtion pitäisi taata tarjoamalla kansalaisille vapaus ja autonomia innovoida. Laajemmin perustulon turvaama niin sanottu todellinen vapaus voisi olla osa laajempaa muutosta, joka johtaisi parhaassa tapauksessa inhimilliseen ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen. Lehto painotti lopussa, että perustulo pitäisi saada irti päivän politiikasta ja osaksi pysyvämpää kehitystä esimerkiksi Kelan tai Keskuspankin piirissä. Esitelmä perustui Lehdon väitöskirjaan, johon voi tutustua täältä.

Seuraavat kaksi puheenvuoroa käsittelivät marginaalissa asemassa olevien ihmisten kokemia käytännön ongelmia, joihin perustulon kaltainen sosiaaliturvan uudistus voisi tarjota ratkaisuja. Kysymystä lähestyttiin käytännön kautta esittelemällä ruoka-apua tarvitseville ihmiselle teetetyn kyselyn tuloksia ja sekä sanallistamalla köyhyyteen liittyviä kielteisiä kokemuksia.

Tapahtuman päätti Suomen perustuloverkoston edustajien ideointikeskustelu uudesta perustulokansalaisaloitteesta. Aloitteen keskiössä oli ajatus perustulosta ihmis- tai perusoikeutena. Keskustelun aikana mietittiin muun muassa, pitäisikö aloitteesta tehdä toimenpide- vai lakialoite, ja miten aloitteen viestintää ja kohderyhmiä selkeytetään. Aloite koettiin nyt erityisen ajankohtaiseksi tulevien eduskuntavaalien vuoksi.

Suomen perustuloverkostosta löytyy lisää tietoa osoitteesta: https://perustulo.org/.

Korona yhteiskunnan marginaaleissa -tutkimus- ja kehittämishankkeesta voi puolestaan lukea lisää osoitteesta: https://projects.tuni.fi/koma/.

Jaa somessa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

SINUA SAATTAVAT KIINNOSTAA MYÖS SEURAAVAT ARTIKKELIT

Eudaimonia osana Platonin oikeudenmukaisuusajattelua

Petri Lahtinen Johdanto Muinaiskreikkalainen sana eudaimonia (εὐδαιμονία) tarkoittaa hyvinvointia, onnekkuutta, vaurautta ja onnellisuutta[1], ja se on osa kreikkalaisten filosofien Platonin ja Aristoteleen oikeudenmukaisuuden ja hyvän

Ilmastonmuutokseen liittyvää reflektiota

Max Tallberg Olemme aiemmissa blogeissamme käsitelleet ilmastonmuutosta neljän tekstin verran. Ensimmäisessä kirjoituksessa kerroimme siitä, mistä ilmastonmuutoksessa on kyse niin fysikaalis-kemiallisesta kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Seuraavassa tekstissä

Kasvisruokavalio ratkaisuna ekologisiin kriiseihin

Max Tallberg & Petri Lahtinen Nykyisten ympäristöongelmien ollessa useimmiten sidoksissa globaaleihin tuotannon prosesseihin ja tapoihin ovat valtiot ja yritykset keskeisimpiä toimijoita ilmastonmuutoksen kaltaisen ekologisen kriisin

Ekologinen lähestymistapa ilmastonmuutokseen

Petri Lahtinen Edellisessä blogitekstissämme tarkasteltiin niin sanotun luonnonsuojelullisen lähestymistavan alle laskettavia näkemyksiä ja ratkaisuja antropogeenisen ilmastonmuutoksen kaltaisen ympäristökriisin suhteen. Tässä tekstissä esitellään toista lähestymistapaa, jota

Oletko ihminen, jonka mielestä on tärkeää pyrkiä parantamaan maailman tilaa?

Jos näin on asian laita, silloin Uuden ajan kansalainen: Visio paremmasta maailmasta on kirja, joka sinun tulisi lukea. Kirjassa Max Tallberg esittää konkreettisen poliittisen vision paremmasta maailmasta. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi.